Maciej Friedek i Karolina Lutczyn – wspólne wywiady

friedek-lutczyn Pamiętacie ten dzień, w którym się poznaliście? Karolina Lutczyn-Friedek: Tak, oczywiście, nawet pamiętam tytuł odcinka, który wtedy kręciliśmy – „Dziennikarskie śledztwo”. To były moje pierwsze zdjęcia. Pamiętam, jak wszedłeś do „lodówy”. Do „lodówy”? KL-F: To jest nasza garderoba. Którejś zimy… Czytaj więcej

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski – wspólne wywiady

jurksztowicz-debski Wywiad dla Gali GALA: Jak do­szło do pod­pi­sa­nia wiel­kie­go kon­trak­tu na mu­zy­kę do 16 nie­mych fil­mów Cha­pli­na? KRZE­SI­MIR DĘB­SKI: Przy­pad­kiem. Ale przy­pad­ki tra­fia­ją się tylko lu­dziom przy­go­to­wa­nym. Za­nio­słem nowe demo do wy­twór­ni. Była so­bo­ta. Zbie­ra­łem się już do po­wro­tu do… Czytaj więcej

Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski – wspólne wywiady

arciuch-kasprzykowski Wywiad dla Gali GALA: Czy wspólne życie i wspólna praca to dobre rozwiązanie dla pary? Gracie w „Drugim rozdziale” w Teatrze Capitol, w sztuce o Antonim Cierplikowskim „Antoine” w Teatrze Polonia, a do niedawna również w „Radiu Live” w Teatrze… Czytaj więcej

Magdalena Walach i Paweł Okraska – wspólne wywiady

walach-okraska Dla VIVY – Co niedziela zasiada Pan na widowni, żeby zobaczyć, jak tańczy Pana żona? Paweł Okraska: Dopiero byłem raz, ale mam nadzieję, że wszystko jeszcze przed mną. – Jednak wsparcie by się przydało. Paweł Okraska: ? Wsparcie ma we… Czytaj więcej

Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska – wspólne wywiady

lech-maria-kaczynscy Wywiad dla Gali GALA: Zaczął się Nowy Rok. Pamiętacie Państwo bale karnawałowe z czasów swojej młodości? MARIA KACZYŃSKA: Mąż nigdy nie przepadał za dużymi balami. Lubiliśmy prywatki. Spotykaliśmy się w gronie przyjaciół i nawet gdy nasza córka była jeszcze mała,… Czytaj więcej